Dierpraktijk Free Spirit

 

 LECHER ANTENNE


Stukje geschiedenis


De Lecher antenne is vernoemd naar de Oostenrijkse fysicus Ernst Lecher (1856-1926). In 1890 onderzocht hij voor het eerst de snelheid van elektromagnetische golven met behulp van de zogenoemde “parallelle draden van Lecher”. Na de tweede wereldoorlog werd de antenne ontworpen door de Duitse natuurkundige R. Schneider (1925-2001).


Het instrument
De Lecher antenne is voorzien van een maatverdeling en een schuifje. Hiermee kan de antenne ingesteld worden op verschillende frequenties/golflengtes. Door de aanwezigheid van een magneetstaafje in een van de handgrepen kunnen zowel positieve als negatieve energie gemeten worden.


De meting
Ieder orgaan, weefsel en systeem heeft zijn eigen frequenties. Door de Lecher antenne in te stellen op de verschillende frequenties is het mogelijk om het dier helemaal door te meten. Het aantal slagen dat de antenne maakt, bepaalt de (energie) waarde van het orgaan, weefsel of systeem dat wordt gemeten. Wanneer deze afwijkt van de standaardwaarde is sprake van een disbalans.


Homeostase en disbalans
Het organisme (het lichaam) zal altijd terug willen naar balans (homeostase) maar soms lukt dat niet (meer). Dit kan o.a. te maken hebben met erfelijkheid (‘het zit in de genen’), leeftijd of een opeenstapeling van een aantal factoren. Dan kan het gebeuren dat over een langere tijd een disbalans aanwezig is. Blijft de disbalans lang genoeg aanwezig dan is deze op een gegeven moment bv te meten in het bloed. Vaak is de “schade” dan al zo groot dat het proces onomkeerbaar is.
Als voorbeeld de nieren: Bij een bloedonderzoek zal nierfalen pas aan het licht komen als meer dan 80% van de nierfunctie verloren is. Vóór die tijd bestaat de kans dat een nierprobleem niet uit een bloedonderzoek naar boven komt maar is wel degelijk sprake van een nierprobleem! Met de Lecher antenne is het dus mogelijk eventuele problemen/ disbalans eerder te constateren zodat ook sneller begonnen kan worden met een behandeling en de kans op herstel groter wordt.


De Lecher antenne binnen mijn praktijk
Dankzij de Lecher antenne is het voor mij mogelijk om in een vrij korte tijd veel informatie te verzamelen over het dier. Echter, het is nooit mijn doel om de rol van de dierenarts over te nemen. Bij twijfel zal ik altijd dier en eigenaar doorsturen naar een goede dierenarts!
Met de informatie die ik verzamel door de metingen van de Lecher antenne zal ik (indien nodig) kiezen voor een behandeling met homeopathie of fytotherapie om het dier te ondersteunen/begeleiden naar homeostase.


Tijdens een meting worden o.a. de volgende gebieden onderzocht:
·         Organen
·         Systemen: immuunsysteem, endocrien systeem, neurologisch systeem
·         Wervelkolom
·         Gewrichten
·         Infecties: parasieten, virussen, bacteriën, etc.
·         Pijnlijke gebieden
·         Voeding (bv bij allergieën)
·         Emoties
·         Toxische belasting (gifstoffen)
·         etc.